Καλωσορίσατε στο TAKTVOLL

Εταιρικό περιβάλλον

com1
com5

Περιβάλλον Γραφείου

pi7
pi8
pi9
pi3
pi5
pi4

Ε & Α

rd1
rd3

Δοκιμή προϊόντος

p1
p2
p3
σελ4
σελ5
σελ9

Εξοπλισμός

εξ.1
εξ.2
εξ.3

Αποθήκη

εργοστάσιο 1
εργοστάσιο 3
εργοστάσιο 8
εργοστάσιο 5
εργοστάσιο 4
εργοστάσιο 9

Δραστηριότητες Εργαζομένων

ΟΜΑΔΑ 1
ΟΜΑΔΑ 2